So sánh sản phẩm

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

- Phát triển thị trường thuốc thú y.
- Nắm bắt tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đưa ra hướng xử lí.
- Hỗ trợ kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm cho đại lý, trang trại.
- Điều trị thử nghiệm đối với sản phẩm mới.
- Tham gia tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm.
 

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ.

Chat Facebook